Verbeke Ballooning - Verbeke Olivier

Adres: Driegaaienstraat 9 b3 9100 Sint-Niklaas, België
Btw: 0761.362.797 (Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet van toepassing)
Bank: BE23 3632 0781 7991
BIC: BBRUBEBB

Met de onderstaande algemene voorwaarden wil Verbeke Ballooning een duidelijk overzicht geven van de wederzijdse rechten en plichten aan onze klant. Zo willen wij onze relatie met de klant vlot laten verlopen. Wanneer u een aankoop uitvoert bij Verbeke Ballooning gaat u met deze algemene voorwaarden akkoord.

Aankoop van een ballonvaart of geschenkbon

De aankoop van een ballonvaartticket of geschenkbon kan via:

Na het aanvragen van de ballonvaartticket of geschenkbon heeft de klant 3 dagen de tijd om de totale som of het overeengekomen voorschot over te maken op het rekeningnummer van Verbeke Ballooning. Na betaling van deze som is een annulering niet meer mogelijk. Er zal in geen enkel geval een terugbetaling van een ballonvaartticket of geschenkbon mogelijk zijn.
Iedere aankoop van een ticket voor een ballonvaart zal aan de klant bezorgd worden door Verbeke Ballooning. Dit kan via e-mail, per post of persoonlijk afgegeven worden.

Reservatie van de ballonvaart

Iedere klant die in bezit is van zijn/haar ballonticket of geschenkbon zal contact opnemen met Verbeke Ballooning. Dit kan telefonisch, per e-mail of via andere online beschikbare contact mogelijkheden. Hierbij zal er een datum vastgeprikt worden die voor beide partijen het mogelijk maakt om de ballonvaart te laten doorgaan.

De klant heeft het recht om zijn gereserveerde datum te annuleren en te verplaatsen naar een latere datum. Deze annulering zal 4 dagen voor de eerder overeengekomen datum worden bevestigd door de klant. Gebeurt dit niet, dan zal het ballonticket of geschenkbon ongeldig worden verklaard zonder terugbetaling.

De klant heeft het recht om een ticket of geschenkbon door te geven aan een andere persoon zodat de ballonvaart op een later tijdstip (binnen de geldigheidsperiode van 1 jaar na aankoopdatum) toch kan doorgaan.
Indien er een bepaalde datum wil gereserveerd worden door de klant zal Verbeke Ballooning er alles aan doen om dit te proberen nakomen. Doch, dit kan niet gegarandeerd worden.

Verbeke Ballooning heeft ten alle tijden het recht om de overeengekomen datum van de ballonvaart die met de klant was afgesproken te verplaatsen naar een ander moment.

Dit is mogelijk wanneer:

  • De weersomstandigheden het niet mogelijk maken om ballonvaart uit te oefenen. (wordt bepaald door de piloot);
  • Een tijdelijk verbod of wijziging van reglementering in het luchtruim (opgelegd door de luchtvaart autoriteiten);
  • Wanneer de veiligheid niet gegarandeerd kan worden;
  • Ziekte of andere medische redenen.

Geldigheid van een ballonticket of geschenkbon

Ieder ticket of geschenkbon aangekocht bij Verbeke Ballooning heeft een geldigheidsperiode van 1 jaar na de datum van uitgifte. Wanneer deze datum verstreken is zal het ticket ongeldig worden verklaard. Een terugbetaling van het ticket zal vervolgens niet mogelijk zijn.
Indien door bepaalde omstandigheden de datum meerdere malen opgeschort werd, door bijvoorbeeld hierboven omschreven voorbeelden, zal Verbeke Ballooning de geldigheidstermijn van het ticket kunnen verlengen met een beperkte periode.

Vervalste, gekopieerde, niet betaalde tickets of geschenkbonnen zullen nooit verzilverd kunnen worden. Indien er fraude of vervalsing vastgesteld wordt, zullen de bevoegde diensten hiervan op de hoogte worden gesteld.

Het uitvoeren van de ballonvaart

Het aanbieden van een professionele ballonvaart staat centraal bij Verbeke Ballooning. Wij proberen elke vaart zorgvuldig en correct te laten verlopen naar de wensen van de klant. Rekening houdend met verschillende factoren die ervoor kunnen zorgen dat een ballonvaart toch anders verloopt dan verwacht kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Een voorbeeld van een factor die steeds de vaart kan beïnvloeden zijn de weersomstandigheden. Wanneer het noodzakelijk is de vaart te moeten stopzetten door een dusdanige negatieve veranderding van het weer, kiest de piloot in de eerste plaats voor de veiligheid van zijn passagiers. Een vroegtijdige landing kan hierdoor een gevolg zijn.

Wanneer een ballonvaart afgebroken wordt nog vóór dat er opgestegen is zal de klant een nieuwe datum kunnen vastleggen in onderling overleg met Verbeke Ballooning.
Elke passagier is verzekerd voor ongevallen die te wijten zijn aan fouten van de piloot. Het dusdanig nakomen van de bevelen van de piloot voor, tijdens en na de vaart zijn van cruciaal belang! Indien er een passagier aan deze bevelen te wensen over laat zal dit niet gedekt worden door de verzekering.

Vóór aanvang van iedere vaart is er het recht en tevens ook een plicht van elke passagier om een veiligheidsbriefing te volgen. Na deze uitgebreide briefing kan er gevraagd worden om een verzekeringsdocument te handtekenen voor akkoord. Pas wanneer dit gebeurd is zal de passagier mogen instappen in de ballonmand. Het weigeren van ondertekenen is gelijk aan het niet deelnemen aan de ballonvaart.

Aan de klant zal gevraagd worden om een persoon (familie of kennis) met een wagen de volgwagen van de luchtballon te volgen. Een luchtballon zal nooit terug landen op de plaats waar het vertrek was omdat deze steeds met de wind meegevoerd wordt. Het volgen van een volgwagen maakt het de klant mogelijk om na de ballonvaart steeds meteen huiswaarts te keren. Als de klant niet over een volgwagen beschikt kan er in onderling overleg met Verbeke Ballooning tot een overeenkomst gekomen worden.

Verbeke Ballooning kan samenwerken met andere ballonoperatoren. De kans bestaat dat uw ballonticket wordt gevaren door een freelance piloot van een andere firma. Alle verantwoordelijkheden liggen dan bij de piloot van de desbetreffende firma waarmee u vaart. Anderzijds is het ook mogelijk dat piloten van Verbeke Ballooning freelance varen voor een andere ballonoperator. Hierbij neemt Verbeke Ballooning een beperkte aansprakelijkheid.

Publicatie van fotografisch materiaal

Voor, tijdens en na een ballonvaart is het mogelijk dat er foto’s worden genomen.
Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op allerhande online mediums zoals social media. Ook kunnen deze foto’s publiek toegankelijk worden gemaakt en kunnen ze gebruikt worden op de website van Verbeke Ballooning.
Indien er klanten hiermee niet willen instemmen zijn ze genoodzaakt om dit vóór aanvang van alle tewerkstellingen rond de ballonvaart bekend te maken.

Klachten, Geschillen, rechtskeuzes en bevoegdheid.

Alle vorderingen, klachten, geschillen die betrekking hebben tot Verbeke Ballooning vallen onder het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Sint-Niklaas bevoegd.


Verbeke Ballooning

© Alle rechten voorbehouden - webdesign joomla-bo